Besøk av Sucinta Bhikkhuni

I perioden 25. mai til og med 11. juni vil Vingrom Buddhistkloster få besøk av Ayya Sucinta Bhikkhuni. En bhikkhuni er en fullt ordinert buddhistisk nonne. Dersom du ønsker å treffe henne vil hun være tilgjengelig hver dag etter måltidet. Utover dette kan møte avtales på forhånd ved å kontakte klosteret via e-post eller telefon (send sms). Sucinta Bhikkhuni snakker tysk og engelsk, men norsk eller thai tolk er også tilgjengelig.

Kort om Sucinta Bhikkhuni

Ayya ​​Sucinta Bhikkhuni ble født i Tyskland i 1950. I 1991 startet hun klosterlivet som anagarika (hvitkledd legperson som bor i klosteret og følger noen av de samme reglene som munker og nonner gjør) på Amaravati Buddhistkloster i England under veildelse av Ajahn Sumedho. Etter hvert dro hun til Bhavana Society i Amerika, under veiledning av Bhante Gunaratana (Bhante G). Som en av få vestlige theravada-bhikkhunier i verden, mottok Ayya Sucinta full bhikkhuni-ordinasjon i 1998 ved det historiske «Bodhgaya International Full Ordination Ceremony» i Bodhgaya, India. Etter å ha mottatt full ordinasjon hadde hun tilhold i Amerika hvor hun underviste i dhamma og meditasjon ved Carolina Buddhist Vihara, Dhammadharini Vihara og Bhavana Society.

I januar 2007 forlot hun Amerika til fordel for Australia etter invitasjon fra Melbourne Buddhist Society, for å være lærer ved Buddhaloka Center i Melbourne.

Fra 2010 til 2017 var hun klosterforstander ved Anenja Vihara, et nonnekloster i sør-Tyskland.

Sucinta Bhikkhuni holder for tiden til i Wat Dhammavihara, som ligger i Hannover, Tyskland.