Klosteret får meditasjonssal

Meditasjonssal

Vingrom Buddhistkloster og Bodhibhumivana Buddhistsamfunn har nå endelig fått klarsignal fra Lillehammer kommune til å bygge en liten meditasjonssal og inntil ti små hytter på eiendommen.

Vi kommer derfor til å begynne å bygge salen allerede denne høsten. Salen skal oppføres i tradisjonell norsk laftestil med lokal gran som hovedmateriale. Til taket skal det brukes skiferheller. Størrelsen på salen blir 12 x 7 meter, for hoveddelen, og 4 x 4 meter for inngangspartiet. Høyden til toppen av mønet blir omtrent 7 meter. Salen vil ikke ha elektrisitet, men skal varmes opp ved hjelp av en stor vedovn. Dette vil holde fyringskostnadene nede, samtidig som det vil bidra til å skape god atmosfære i salen. Det skal oppføres et eget bygg med komposttoalett i umiddelbar nærhet til salen.

Ettersom vi selv skaffer og tilrettelegger alt materiale, vil materialkostnadene bli langt lavere enn om vi skulle ha brukt ferdigmateriale. Det planlegges å arrangere kurs underveis for personer som er interessert i å lære denne tradisjonelle norske byggeskikken.

Byggmester er Steinar Moldal fra Hjerleid og Dovre handverkssenter på Dovre. Steinar er en av Norges fremste eksperter på tre som byggemateriale, og ledet senest i fjor arbeidet med å bygge Skolmen bru, en 40 meter lang trebru over Dokkaelva på Dokka i Innlandet. Steinar har vært i skogen og selv valgt ut hvert eneste tre som skal brukes til salen.

Salen er planlagt ferdigstilt i 2024. Sammen med gjestehyttene som er under oppføring blir vi da i stand til å ta imot flere gjester og holde regelmessige meditasjonretretter.

Dersom du ønsker å bidra til byggingen av salen, kan donasjoner sendes til Bodhibhumivana Buddhistsamfunn via kontonummer 1506 04 30028, eller til Vipps 510458. Merk donasjonen: «meditasjonssal» .

Det blir også mulig å brette opp skjorteermene og selv ta del i byggingen.

Illustrasjonene under viser omtrentlig hvordan salen blir seende ut når den er ferdig. Mindre endringer i design vil kunne forekomme underveis

 

.