Vingrom er en liten bygd i Lillehammer kommune. Høyt oppe i lia og med god utsikt god over dalen finner du Vingrom Buddhistkloster. Eiendommen har omtrent 140 mål skog og var opprinnelig et småbruk.

Klosteret vårt tilhører den thailandske skogsklostertradisjon, som er en del av theravada-buddhismen (de eldres lære). Munkene innen skogsklostertradisjonen er kjent for å følge den samme dhamma (lære) og vinaya (treningsdisiplin) som Buddha selv underviste til sine munke- og nonnedisipler.

I tillegg til å være bosted for munker og/eller nonner, er et buddhistkloster et samlingssted for buddhister. Vi håper også at klosteret skal kunne være til glede og nytte for alle som er interessert i å utvikle sin meditasjonspraksis i samsvar med prinsippene i Buddhas lære, og for dem som ønsker å lære mer om disse prinsippene og hvordan man anvender dem for å oppnå indre ro og tilfredshet. Det er derfor mulig å komme på besøk – eventuelt med overnatting – les mer her.

Logo Vingrom Buddhistkloster