Nytt besøk av Bhikkhuni Sucinta

De som ikke fikk truffet Bhikkhuni Sucinta i fjor får nå muligheten igjen!

Fra 19. mai til og med 5. juni har vi igjen gleden av å ha besøk av Bhikkhuni Sucinta, som er en av nonnene med lengst fartstid i Sanghaen.

Lørdag 25. mai markerer vi Vesak i klosteret, og i den anledning har vi invitert Bhikkhuni Sucinta til å holde en dhammatale. Oppmøte klokken 09:30, og kveldsmeditasjon starter klokken 18:00.

Kort om Sucinta Bhikkhuni

Ayya ​​Sucinta Bhikkhuni ble født i Tyskland i 1950. I 1991 startet hun klosterlivet som anagarika (hvitkledd legperson som bor i klosteret og følger noen av de samme reglene som munker og nonner gjør) på Amaravati Buddhistkloster i England under veildelse av Ajahn Sumedho. Etter hvert dro hun til Bhavana Society i Amerika, under veiledning av Bhante Gunaratana (Bhante G). Som en av få vestlige theravada-bhikkhunier i verden, mottok Ayya Sucinta full bhikkhuni-ordinasjon i 1998 ved det historiske «Bodhgaya International Full Ordination Ceremony» i Bodhgaya, India. Etter å ha mottatt full ordinasjon hadde hun tilhold i Amerika hvor hun underviste i dhamma og meditasjon ved Carolina Buddhist Vihara, Dhammadharini Vihara og Bhavana Society.

I januar 2007 forlot hun Amerika til fordel for Australia etter invitasjon fra Melbourne Buddhist Society, for å være lærer ved Buddhaloka Center i Melbourne.

Fra 2010 til 2017 var hun klosterforstander ved Anenja Vihara, et nonnekloster i sør-Tyskland.

Sucinta Bhikkhuni holder for tiden til i Wat Dhammavihara, som ligger i Hannover, Tyskland.