Info på thai / ภาษาไทย

Informasjonsblankett på thai

สมาคมชาวพุทธโพธิภูมิวัน จดทะเบียนเป็นองค์กรศาสนา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ .. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างวัดและศูนย์ปฏิบัติธรรม สำหรับพระสงฆ์ แม่ชี และฆราวาสผู้สนใจ ไม่ว่าจะถือสัญชาติใดก็ตาม ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและมีสถานที่ได้ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางสมาคมใช้เวลาหนึ่งปีเศษ ในการสรรหาสถานที่ที่เหมาะสมกับการสร้างวัดและสถานปฏิบัติธรรม ด้วยเห็นความสำคัญว่าวัดป่าต้องมีป่า มีความสัปปายะ เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ พระสงฆ์สามารถออกบิณฑบาตได้ และคงไว้ซึ่งข้อวัตรปฏิบัติอันดีงาม

บัดนี้ เราเจอพื้นที่อันเหมาะแก่การตั้งสำนักปฏิบัติธรรม เป็นผืนป่าประมาณ 90 ไร่ ล้อมรอบด้วยขุนเขาและทะเลสาปMjøsa ตั้งอยู่ เมืองวิงรุม (Vingrom) ในเขตเทศบาลลิลละฮัมเมอร์ (Lillehammer)

ปัจจุบันมีพระอาจารย์ซินเดร อชิโต พระสงฆ์ชาวนอร์เวย์ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พระอาจารย์ซินเดรอุปสมบท และได้อยู่ศึกษาปฏิบัติธรรมตลอดจนข้อวัตรปฏิบัติจากองค์หลวงพ่อพระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดมาบจันทร์.ระยอง ผู้เป็นหนึ่งในศิษยานุศิษย์องค์สำคัญองค์หนึ่งในพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทฺโท) เรารู้สึกสำนึกในเมตตาขององค์หลวงพ่ออนันต์ที่ได้ช่วยเหลือวัดและสมาคมชาวพุทธอย่างสม่ำเสมอในรูปแบบของคำแนะนำ รวมถึงการส่งพระลูกศิษย์มายังนอร์เวย์ เพื่อช่วยงานเผยแผ่ และวางรากฐานพุทธศาสนาในประเทศนอร์เวย์

ทางสมาคมมีโครงการระยะยาวที่จะพัฒนาผืนป่าแห่งนี้ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยถือข้อวัตรปฏิบัติตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์ในสายวัดป่า เน้นความเรียบง่าย สมถะ ไม่ฟุ่มเฟือย

ตอนนี้ทางวัดได้รับอนุญาตจาก Lillehammer kommune อย่างเป็นทางการแล้ว ในการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและ กุฏิพักสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม 10 หลัง ภายในบริเวณที่ดินของวัด ซึ่งทางวัดจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้

ตัวอาคารจะก่อสร้างในแบบอาคารไม้โบราณสไตล์นอร์เวย์ ซึ่งจะใช้ไม้ gran ในท้องถิ่นเป็นหลัก หลังคาจะให้แผ่นกระเบื้องหิน (skiferheller) ขนาดของตัวอาคาร จะมีขนาด 12 x 7 เมตร พื้นที่บริเวณทางเข้าจะมีขนาด 4×4เมตรความสูงจากพื้นถึงสันหลังคาประมาณ 7 เมตร ศาลาปฎิบัติธรรมจะไม่มีไฟฟ้า แต่จะใช้เตาฟืนขนาดใหญ่ในการให้ความอุ่นภายในตัวอาคารเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟ อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมอีกด้วย  รวมทั้งจะมีการสร้างห้องสุขา (utedo) บริเวณใกล้ๆ กับศาลาด้วย

เนื่องจากทางวัดจะจัดหาวัสดุเองทั้งหมด จึงทำให้ต้นทุนต่ำกว่าการซื้อวัสดุแบบสำเร็จรูปเป็นอย่างมาก

ตามกำหนดการ การก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และกุฏิสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม จะแล้วเสร็จภายในปี 2024 ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จะใช้ประโยชน์สำหรับจัดงานปฏิบัติธรรมและรองรับผู้ที่จะมาปฎิบัติธรรมได้มากขึ้น

พระสงฆ์แห่งวัดนี้ มุ่งปฏิบัติตามพระวินัย หนึ่งในนั้น คือไม่แสวงหาเงินและไม่เป็นเจ้าของเงิน หากท่านประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างรากฐานและพัฒนาสถานที่แห่งนี้ สามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารของสมาคมชาวพุทธโพธิภูมิวัน:

(Bodhibhumivana Buddhistsamfunn)

เลขที่ 1506 04 30028 (DNB )

BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

IBAN: NO7115060430028

หรือหมายเลข Vipps: 510458

สำหรับชาวพุทธที่อาศัยอยู่ประเทศไทย และมีความประสงค์ที่จะร่วมบุญสร้างวัดที่นอร์เวย์ สามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารในประเทศไทย:

ชื่อบัญชี: คณะบุคคล วัดป่าโพธิภูมิวัน นอร์เวย์

เลขที่บัญชี: 123-0-36672-5

ธนาคารกรุงไทย (สาขาปากเกร็ด)

ท่านที่พำนักในประเทศนอร์เวย์ สามารถสมัครเป็นสมาชิกวัดได้ โดยจะต้องไม่เป็นสมาชิกซ้ำซ้อนกับองค์กรศาสนาหรือวัดอื่นๆ เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีลายเซ็นอนุญาตจากผู้ปกครอง การสมัครเป็นสมาชิก ถือเป็นการสนับสนุนวัดอีกทางหนึ่ง เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนจะได้รับเงินสนับสนุนปีละประมาณ 1,000 โครน จากรัฐบาล ส่งตรงให้กับองค์กรสำหรับทำกิจกรรมทางศาสนาต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นโดยทางวัดเปิดโอกาสให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจแม้จะไม่ได้เป็นสมาชิกก็ตาม

(ลิงค์รายละเอียดการสมัครสมาชิกและใบสมัครสมาชิก)

ใบสมัครสมาชิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bodhibhumivana@gmail.com

Portrettbilde med flott utsikt over Mjøsa
Buddhister på vei til å gi mat
Buddhistisk seremoni
Buddhister på besøk i klosteret
Buddhistmunker på almissevandring
Ajahn Ajito mediterer